O NÁS

Zriaďovacia listina

História vzniku DHZM

Nariadenia obce na úseku OPP

Menný zoznam členov DHZM

Správy o činnosti

MLADÍ HASIČI

Súťaže

TECHNIKA

CAS K 25 L 101

CAS 32 T 148

DVS 12 A 30

Tatra 815 Ťahač

Ostatná technika

Ochranné prostriedky

VÝJAZDY - ZÁSAHY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FOTOGALÉRIA

Cvičenia

Ukážky

Rôzne fotografie

Rôzne

Pripomienky

Odkazy na iné stránky

KONTAKTY

Úvod

Výrobca:

Dopravná vozidlová striekačka DVS 12 AVIA 30

 

Dopravná vozidlová striekačka na podvozku Avia 30, toto vozidlo bolo vyrobené v roku 1973, odkedy slúžilo na závodnom požiarnom útvare Drevina Turany až do roku 2002, kedy ho obec Turany odkúpila od správcu konkurznej podstaty Drevina trade s.r.o. za 40.000.- Sk. Vozidlo počas svojej existencie prešlo celou radov opráv, od GO podvozku, výmeny podvozku, výmeny nadstavby , GO kabíny až po posledné v roku 1999 GO motora, bŕzd a riadenia a v roku 2003 GO karosérie
  V súčasnosti slúži ako dopravné vozidlo na prevoz hasičského družstva a materíalu, má 3 miesta na sedenie v kabíne a 8 miest na sedenie v nadstavbe vozidla  a je zaradené do výjazdu ako vozidlo na čerpanie a dopĺňanie vody a podporné činnosti pri zásahoch. Je vybavené prenosnou striekačkov PS 12 s výkonom 1200 l/min, plávajúcim čerpadlo MAXCIMUM  s výkonom 1400 l/min , kalovým čerpadlo, hadicovým materiálom - 300 metrov hadíc "B" a 120 metrov hadíc "C".Vozidlo je v dobrom technickom stave, pravidelne absolvuje stanice STK, EK

Základné údaje Názov DVS 12 AVIA 30
Podvozok AVIA 30
Kabína 1 + 3 + 8
 
Čerpacie
  zariadenie
Charakteristiky čerpadiel sú uvedené v ostatnej technike         
TTD Rozmery vozidla dĺžka   5610 mm
šírka   2230 mm
výška   2675 mm
svetlá výška    246 mm
Hmotnosti pohotovostná 4300 kg
užitočná 800 kg
celková 5100 kg
Motor naftový štvorvalec AVIA
Výkon motora -
Výkon/hmotnosť -
Spotreba paliva 13,5 lit./hod.
Max. rýchlost 77 km/hod
Nájazdové uhly predný 25°
zadný 19°

 

Fotogaléria: