O NÁS

Zriaďovacia listina

História vzniku DHZM

Nariadenia obce na úseku OPP

Menný zoznam členov DHZM

Správy o činnosti

MLADÍ HASIČI

Súťaže

TECHNIKA

CAS K 25 L 101

CAS 32 T 148

DVS 12 A 30

Tatra 815 Ťahač

Ostatná technika

Ochranné prostriedky

VÝJAZDY - ZÁSAHY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FOTOGALÉRIA

Cvičenia

Ukážky

Rôzne fotografie

Rôzne

Pripomienky

Odkazy na iné stránky

KONTAKTY

Úvod

 

MENNÝ ZOZNAM ČLENOV OHZ

Zoznam členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Turany k 31.12.2011

Meno, priezvisko
Vek
odborná spôsobilosť 
rok absolv.
vodičský preukaz
PROTUS Pavol
33
zákl. príprava člena OHZ 2010 A B+ZVZZ
MAŤKO Roman
36
odb. spôsobilosť veliteľa OHZ 2007 A B C T +ZVZZ
FRANEK Peter
46
zákl. príprava člena OHZ 2010 A B C T +ZVZZ
ŠVEC Juraj
27
zákl. príprava člena OHZ 2007 A B C T +ZVZZ
RUMAN Peter
28
zákl. príprava člena OHZ 2004 A B C T
LACKA Michal
28
zákl. príprava člena OHZ 2006 A B
MATEÁŠ Ľubomír
45
odb. spôs. Hasič záchranár 1989 A B C T +ZVZZ
SKUCOK Jozef
34
zákl. príprava člena OHZ 2010 A B C T
RUMAN Ivan
36
odb. spôs. Hasič záchranár 2006 A B C T +ZVZZ
KIŠŠA  Stanislav
46
zákl. kurz príslušníka ZPÚ 1989 A B C T +ZVZZ
NOVÁK Jakub
26
opravár hasičskej techniky 2003 A B C T
SZIMANSKY Erich
44
zákl. príprava člena OHZ 2010 A B C T +ZVZZ
ŠUGÁR Karol
27
zákl. príprava člena OHZ 2011 A B
FRANEK Jozef
49
zákl. kurz príslušníka ZPÚ 1987 A B C E T +ZVZZ
MURČEK Juraj
28
odb. spôs. Hasič záchranár 2005 A B
BOBROVNICKÝ Stano
27
zákl. príprava člena OHZ 2010 A B C T
RAPŠÍK Peter
27
zákl. príprava člena OHZ 2007 A B
KESELÝ Jozef
27
zákl. príprava člena OHZ 2006 A B
MATEJČÍK Jozef

36

zákl. kurz príslušníka ZPÚ 1999 A B C T
HAĽAMA Róbert
39
zákl. kurz príslušníka ZPÚ 1995 A B C T +ZVZZ
KRUČINSKY Martin
29
zákl. príprava člena OHZ 2011 A B
KESELÝ  Ľubomír
29
     
KOLEŇ Štefan  
24
    A B