O NÁS

Zriaďovacia listina

História vzniku DHZM

Nariadenia obce na úseku OPP

Menný zoznam členov DHZM

Správy o činnosti

MLADÍ HASIČI

Súťaže

TECHNIKA

CAS K 25 L 101

CAS 32 T 148

DVS 12 A 30

Tatra 815 Ťahač

Ostatná technika

Ochranné prostriedky

VÝJAZDY - ZÁSAHY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FOTOGALÉRIA

Cvičenia

Ukážky

Rôzne fotografie

Rôzne

Pripomienky

Odkazy na iné stránky

KONTAKTY

Úvod

majak

V roku 2005 vykonali členovia OHZ Turany 32 výjazdov nasledovne :

22.01.2005 - Vyprostenie uviaznutého kamióna na nadjazde cez trať ŽSR

18.03.2005 - Čerpanie vody zo zatopenej ulice 1. mája po topení sa snehu

02.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk pri Chrenké jame smerom na ZO Ráztoka

04.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk na železničnom vale smer Krpeľany

04.04.2005 - Čerpanie vody zo zatopených pivníc v MKS

04.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk na brehu rieky Váh pri hromadných garážach

07.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk pri ZO Ráztoka od Nolčova

08.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk na smetisku za závodom Drevina

08.04.2005 - Požiar drevného odpadu, trávy a krovísk na bývalej čističke OV v závode DA

17.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk pri dolných rampách cez trať ŽSR

18.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk za ZO Ráztoka

19.04.2005 - Uvoľňovanie upchatých rúr popod most pri AMK na Trusalovej – koryto Studenca

19.04.2005 - Horenie suchej trávy a krovísk na brehu rieky Váh pod Krpelianskou priehradou

19.04.2005 - Lesný požiar v obci Šútovo

23.04.2005 - Požiar drevených paliet pred RD p. Maťku na ul. Cintorínskej v Ublác

04.05.2005 - Uvoľňovanie upchatých rúr popod most pri AMK na Trusalovej – koryto Studenca

05.06.2005 - Zahorenie odsávania vo výrobe dverí fa Nová Drevina s.r.o.

06.06.2005 - Otvorenie zabuchnutého bytu p. Zigovej na ul. Gen. Fraňu

09.06.2005 - Požiar zbytkov krovísk a konárov po ťažbe na Panošíne za Váhom

24.06.2005 - Zahorenie dreva v blízkosti strelnice Tibín

21.07.2005 - Požiar bytu p. Dudráka na ubytovni ŠVÉDSKE

25.07.2005 - Požiar strechy a podkrovia na ubytovni ŠVÉDSKE

28.07.2005 - Požiar stropu na 4. podlaží ubytovne ŠVÉDSKE

31.07.2005 - Čerpanie vody zo zatopenej ulice 1. mája po prívalovom daždi

31.07.2005 - Čerpanie vody zo zatopenej plynovej kotolne základnej školy po prívalovom daždi

12.08.2005 - Požiar rozliateho trafo oleja pri bývalej teplárni DA a SZT

20.08.2005 - Okrskové taktické cvičenie na Klub dôchodcov Turany

16.10.2005 - Horenie rašeliny pod povrchom v areáli Chyžbet Turany

30.10.2005 - Požiar suchej trávy v koľajisku na žel. stanici Turany

19.11.2005 - Požiar prístavby RD p. Beňu Milana na ul. Železničnej

19.11.2005 - Požiar detského posedu na Panošíne v k.ú. Podhradiev

21.11.2005 - Previerkové cvičenie OHZ na neobývaný RD na ul. Riečnej