O NÁS

Zriaďovacia listina

História vzniku DHZM

Nariadenia obce na úseku OPP

Menný zoznam členov DHZM

Správy o činnosti

MLADÍ HASIČI

Súťaže

TECHNIKA

CAS K 25 L 101

CAS 32 T 148

DVS 12 A 30

Tatra 815 Ťahač

Ostatná technika

Ochranné prostriedky

VÝJAZDY - ZÁSAHY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FOTOGALÉRIA

Cvičenia

Ukážky

Rôzne fotografie

Rôzne

Pripomienky

Odkazy na iné stránky

KONTAKTY

Úvod

majak

V roku 2006 vykonali členovia OHZ Turany 38 výjazdov nasledovne :

25.01.2006 - Požiar vysokozdvižného vozíka vo výrobe brikiet fa Službyt

25.01.2006 - Požiar veľkokap. kontajnera pri Slobodárni na Ul. Budovateľskej

25.01.2006 - Vyprostenie uviaznutého kamióna na dolných rampách v Turanoch

09.02.2006 - Vyprostenie 5 – tich skrížených kamiónom na križovatke pri P+M

14.02.2006 - Vyprostenie zapadnutého kamióna pri Bytur s.r.o.

15.02.2006 - Vyprostenie zapadnutého hona v poli na ul. Jesenského

17.02.2006 - Vyprostenie zapadnutých a skrížených kamiónov na križovatke pri P+M

09.03.2006 - Vyprostenie skríženého kamióna na nadjazde cez ŽSR

14.03.2006 - Požiar sadzí v komíne v RD p. Čelára na ul. Rybárskej

16.03.2006 - Zahorenie odpáleného odsávania v areáli závodu DA

31.03.2006 - Zahorenie sadzí v komíne v RD p. Buricu na ul. Cintorínskej

02.04.2006 - Čerpanie vody zo zatopeného podjazdu pod traťou ŽSR

04.04.2006 - Čerpanie vody zo zatopených pivníc v MKS

13.04.2006 - Požiar RD p. Pavelku na ul. Mládeže

15.04.2006 - Horenie suchej trávy pri Chrenké jame

17.04.2006 - Horenie suchej trávy a krovísk pri Bôre

18.04.2006 - Horenie suchej trávy a krovísk pri starom futbalovom ihrisku

19.04.2006 - Horenie suchej trávy a krovísk na Zábrehoch

19.04.2006 - Horenie suchej trávy a krov pri hromadných garážach v južnej časti obce

19.04.2006 - Horenie suchej trávy a krovísk pri starom futbalovom ihrisku

22.04.2006 - Čerpanie vody zo zatopených pivníc MKS

22.04.2006 - Horenie suchej trávy, krovísk a stromov na brehu rieky Váh smerom na ZO Ráztoka

25.04.2006 - Horenie suchej trávy a krovísk medzi Nolčovom a Krpeľanmi

25.04.2006 - Horenie suchej trávy a krovísk pri moste na ZO Ráztoka

28.04.2006 - Horenie suchej trávy a krovísk na skládke asfaltu pri SOUd

04.05.2006 - Požiar gúm, izolácie na skládke pri dolných rampách

08.05.2006 - Požiar suchej trávy a krovísk pri regulačnej stanici plynu na Dlhej

20.06.2006 - Požiar odlučovacieho filtra vo firme Panel Turany

22.06.2006 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ po Prívalovom daždi

30.06.2006 - Čerpanie vody zo zatopenej ul. 1. mája

08.07.2006 - Požiar športového domu v Obci Nolčovo

14.08.2006 - Likvidovanie osieho hniezda v odsávaní spol. Panel Turany s.r.o.

21.08.2006 - Odstraňovanie následkov DN na ul. Obchodnej

16.09.2006 - Okrskové cvičenie na budovu OcÚ v Ratkove

11.10.2006 - Previerkové cvičenie OHZ na ZŠ Turany

14.10.2006 - Požiar obytného železničného vagóna na žel. stanici Turany

19.10.2006 - Požiar porastu v ihličnatom lese v obci Šútovo

07.11.2006 - Požiar maštálí a humna RD p. Maťku Jozefa za OcÚ Turany