O NÁS

Zriaďovacia listina

História vzniku DHZM

Nariadenia obce na úseku OPP

Menný zoznam členov DHZM

Správy o činnosti

MLADÍ HASIČI

Súťaže

TECHNIKA

CAS K 25 L 101

CAS 32 T 148

DVS 12 A 30

Tatra 815 Ťahač

Ostatná technika

Ochranné prostriedky

VÝJAZDY - ZÁSAHY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FOTOGALÉRIA

Cvičenia

Ukážky

Rôzne fotografie

Rôzne

Pripomienky

Odkazy na iné stránky

KONTAKTY

Úvod

majak

V roku 2008 vykonali členovia OHZ Turany 33 výjazdov nasledovne :

07.01.2008 – skrížený kamión na nadjazde cez trať ŽSR

08.01.2008 – skrížený a zapadnutý kamión v areáli závodu DA

19.01.2008 – čerpanie vody zo zatopeného pozemku p,. Kručínskeho

27.01.2008 – čerpanie vody zo zatopeného pozemku p. Kručínskeho

23.02.2008 – požiar dvoj-bytovky na ul. Železničnej

31.03.2008 – požiar lesnej hrabanky a suchej trávy na svahu nad traťou ŽSR v obci Ratkovo

13.04.2008 – požiar bašty ihličnatého reziva u p. Konderlu na ul. Robotníckej

16.04.2008 – požiar suchej trávy a krovísk na železničnom vale medzi rampami a žel. mostom

25.04.2008 – požiar suchej trávy a krovísk vo Vaňove

11.05.2008 - hasenie požiaru skladu papiera na nakl.rampe Billa s.r.o. Martin

13.05.2008 – požiar krovísk za ČS Shell

05.06.2008 – požiar výrobnej haly spol. Chyžbet Turany

07.06.2008 – požiar drevenej priečky vo výrobnej hale spol. Chyžbet Turany

13.07.2008 – požiar trafooleja na bývalej teplárni závodu DA

29.07.2008 – hlásený požiar na ul. 1. mája – jednalo sa o spaľovanie pneumatík vo dvore RD

04.08.2008 – odstraňovanie strhnutého plechu po veternej smršti na Kultúrnom dome Nolčovo

Trhanie gaštanov na ul. Obchodná

22.08.2008 – výjazd k požiaru slamy v Políku

25.08.2008 – likvidácia hniezda sršňov v budove kuchyne ZŠ Turany

25.08.2008 - hasenie požiaru skládky dreva pod oblúkom - DA Turany

29.08.2008 – výjazd k požiaru slamy na Dubovej

29.08.2008 – likvidácia hniezda sršňov v kuchyni ZŠ

07.09.2008 - likvidácia hniezda sršňov v prístavbe Rd p. Čerňanovej

01.10.2008 - požiar 6-bytovky na ul. Osloboditeľov

20.10.2008 – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch

23.10.2008 – hlásený požiar chaty pod Chlebom – planý poplach

27.10.2008 – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch

28.10.2008 – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne

08.11.2008 – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne

14.11.2008 – vyťahovanie vraku auta z koryta rieky Váh pri AMK

17.11.2008 - požiar auta na ul. Rybárskej

25.11.2008 – vyprostenie skríženého nákl. Auta na ul. Robotníckej

15.12.2008 – požiar veľkokapacitného kontajnera za budovou pošty v Turanoch

17.12.2008 – hlásený požiar na Dubovej – planý poplach.