O NÁS

Zriaďovacia listina

História vzniku DHZM

Nariadenia obce na úseku OPP

Menný zoznam členov DHZM

Správy o činnosti

MLADÍ HASIČI

Súťaže

TECHNIKA

CAS K 25 L 101

CAS 32 T 148

DVS 12 A 30

Tatra 815 Ťahač

Ostatná technika

Ochranné prostriedky

VÝJAZDY - ZÁSAHY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FOTOGALÉRIA

Cvičenia

Ukážky

Rôzne fotografie

Rôzne

Pripomienky

Odkazy na iné stránky

KONTAKTY

Úvod

majak

V roku 2009 zasahovali členovia OHZ Turany nasledovne:

22.01.2009 – čerpanie vody zo zatopenej ul. 1.mája

20.02.2009 – vyprostenie skríženého a zapadnutého kamióna na žel priecestí – dolné rampy

20.02.2009 – vyprostenie zapadnutého auta na Trusalovej

23.02.2009 – vyprostenie skríženého kamióna pred spol. Rettenmeier

23.02.2009 – skrížený kamión na železničnom priecestí – dolné rampy

23.02.2009 - vyťahovania kamióna na ul. Železničnej

26.02.2009 – skrížený a zapadnutý kamión na ul. Železničnej

24.03.2009 – vyslobodenie zapadnutého kamióna na Mohylkách

02.04.2009 – požiar suchej trávy a krovísk na Zábrehoch

08.04.2009 – požiar suchej trávy a železničných podvalov na nakladacej rampe pri Byture

08.04.2009 – požiar suchej trávy v koľajisku na železničnej Stanici Turany

16.04.2009 - požiar trávy a krovísk na Bôre

26.04.2009 – hlásený požiar sena na ul. Osloboditeľov v obci Turany

26.04.2009 – požiar krovísk a odpadu v areáli Chyžbet Turany

29.04.2009 – výjazd k hlásenému požiaru suchej trávy a krovísk pri Team Industries

02.05.2009 - lesný požiar na Stráňach

02.05.2009 - požiar prístavby Rd p. Mikušiaka v Krpeľanoch

29.04.2009 – požiar osobného motorového vozidla na ul. Partizánskej

28.05.2009 – požiar veľkokapacitného kontajnera na citnroríne v Turanoch

13.06.2009 – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne

02.07.2009 – čerpanie vody zo zatopenej lekárne Castanea

02.07.2009 – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany

02.07.2009 - čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského 

02.07.2009 - čerpanie vody z hromadných garáží

14.07.2009 - požiar slamy na družstve v Turanoch

15.07.2009 – zahorenie trámu strechy haly po požiari v AFG

18.07.2009 - čerpanie vody z hromadných garáží 

18.07.2009 - čerpanie vody z ul. Komenského

18.07.2009 - požiar obytného prívesu v Nolčovskej doline>

23.07.2009 – výjazd k hlásenému veľkému dymeniu na Dubovej – nepovolené spaľovanie odpadu

01.08.2009 – odstraňovanie nebezpečných stavov – otvorený kanalizačný Poklop na ul. Vaňovskej

11.08.2009 – výjazd k hlásenému požiaru na Hankov grúň – vypaľovanie el. káblov

17.08.2009 - požiar Kubisé siatiny

22.08.2009 - čerpanie vody zo zatopenej ulice Komenského v Turanoch

22.08.2009 – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany

24.08.2009 – výjazd k vypaľovaniu trávy na ceste 1/18 pri futbalovom Ihrisku

31.08.2009 – požiar skládky slamy na poli pri bôre v obci Krpeľany

01.09.2009 - požiar balíka slamy na ceste k ZO Ráztoka

16.09.2009 – likvidácia osieho hniezda na dome smútku Turany

19.09.2009 – výjazd k veľkému dymeniu a spaľovaniu odpadu v RD p. Klimčíkovej na ul. Robotníckej

21.09.2009 – požiar slamy pri starom futbalovom ihrisku

26.09.2009 – požiar suchej trávy a krovísk pri regulačnej stanici plynu na ul. Železničnej

26.09.2009 – požiar skládky slamy a sena na Dlhej v Turanoch

28.09.2009 – požiar drevených paliet v betónovej garáži P+M Turany

15.10.2009 - odstraňovanie popadaných stromov po snehovej kalamite

17.10.2009 - požiar drevenice v obci Nolčovo

28.10.2009 – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch

06.12.2009 – požiar veľkokapacitného kontajnera na skládke za Poštou Turany

15.12.2009 – požiar suchej trávy na brehu nad firmou Ados, ul. Družstevná

22.12.2009 - požiar neobývaného Rd p. Milanovej  na ul. Cintorínskej

23.12.2009 – čerpanie vody zo zatápajúcich priestorov predajne textilu na ul. Obchodnej

23.12.2009 - čerpanie vody z ul. Komenského

26.12.2009 - vyslobodenie psa z kanalizačnej šachty na ul. Železničnej