O NÁS

Zriaďovacia listina

História vzniku DHZM

Nariadenia obce na úseku OPP

Menný zoznam členov DHZM

Správy o činnosti

MLADÍ HASIČI

Súťaže

TECHNIKA

CAS K 25 L 101

CAS 32 T 148

DVS 12 A 30

Tatra 815 Ťahač

Ostatná technika

Ochranné prostriedky

VÝJAZDY - ZÁSAHY

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FOTOGALÉRIA

Cvičenia

Ukážky

Rôzne fotografie

Rôzne

Pripomienky

Odkazy na iné stránky

KONTAKTY

Úvod

 

VÝJAZDY A ZÁSAHY V ROKU 2010

 

Výjazd č.1 - Požiar RD na ul. Riečnej

10.03.2010 - Výjazd č.2 - Požiar suchej trávy na ul. Mierovej

22.03.2010 - >Výjazd č.3 - Požiar RD

26.03.2010 - Výjazd č.4 - Požiar kontajnera na cintoríne

27.03.2010 - Výjazd č.5 - Požiar suchej trávy a krovísk

28.03.2010 - Výjazd č.6 - Požiar suchej trávy a krovísk

03.04.2010 - Výjazd č.7 - Požiar suchej trávy a krovísk

04.04.2010 - Výjazd č.8 - Požiar suchej trávy a krovísk

08.04.2010 - Výjazd č.9 - Požiar suchej trávy a krovísk

17.04.2010 - Výjazd č.10 - Požiar vraku auta

18.04.2010 - Výjazd č.11 - Požiar suchej trávy a krovísk

26.04.2010 - Výjazd č.12 - Požiar suchej trávy a krovísk

30.04.2010 - Výjazd č.13 - Požiar suchej trávy a krovísk

14.05.2010 - Výjazd č.14 - Požiar kuchyne RD - planý poplach

16.05.2010 - Výjazd č.15 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ

17.05.2010 - Výjazd č.16 - Odstránenie zachytených stromov pri moste

máj 2010 - II. stupeň povodňovej aktivity - povodňové práce

máj 2010 - Požiar trávy pri lavici

17.05.2010 - Výjazd č.17 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ

17.05.2010 - Výjazd č.18 - Odstráňovanie naplavenín na Trusalovej

17.05.2010 - Výjazd č.19 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ

17.05.2010 - Výjazd č.20 - Čerpanie vody zo zatopenej kuchyne ZŠ

17.05.2010 - Výjazd č.21 - Čistenie potoka Studenec vo vstupe pod kanál

19.05.2010 - Výjazd č.22 - Odstránenie zachytených stromov vo Váhu

20.05.2010 - Výjazd č.23 - Čerpanie vody z podjazdu pod traťou ŽSR

21.05.2010 - Výjazd č.24 - Odstránenie zachytených stromov vo Váhu

21.05.2010 - Výjazd č.25 - Čerpanie vody z podjazdu pod traťou ŽSR

26.05.2010 - Výjazd č.26 - Čerpanie vody z pivnice MKS

30.05.2010 - Výjazd č.27 - Čerpanie vody z ul.Komenského

30.05.2010 - Výjazd č.28 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ

01.06.2010 - Výjazd č.29 - Čerpanie vody z podjazdu pod traťou ŽSR

02.06.2010 - Výjazd č.30 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ

02.06.2010 - Výjazd č.31 - Čerpanie vody z podjazdu pod traťou ŽSR

04.06.2010 - Výjazd č.32 - Čerpanie vody z podjazdu pod traťou ŽSR

14.06.2010 - Výjazd č.33 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ

14.06.2010 - Výjazd č.34 - Čerpanie vody z ul.Komenského

29.06.2010 - Výjazd č.35 - Previerkové cvičenie OHZ v ZŠ

12.07.2010 - Výjazd č.36 - Čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ

12.07.2010 - Výjazd č.37 - Čerpanie vody z ul.Komenského

23.07.2010 - Výjazd č.38 - Čerpanie vody z ul.Komenského

23.07.2010 - Výjazd č.39 - Čerpanie vody z ul.gen.Fraňu

15.08.2010 - Výjazd č.40 - Čerpanie vody z ul.gen.Fraňu

15.08.2010 - Výjazd č.41 - Čerpanie vody z ul.Komenského

15.08.2010 - Výjazd č.42 - Čerpanie vody z kotolne ZŠ

15.08.2010 - Výjazd č.43 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Žatkov

15.08.2010 - Výjazd č.44 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Studenec

15.08.2010 - Výjazd č.45 - Čerpanie vody z kotolne ZŠ

15.08.2010 - Výjazd č.46 - Čerpanie vody z hromadných garáži

16.08.2010 - Výjazd č.47 - Čerpanie vody z ul.gen.Fraňu

16.08.2010 - Výjazd č.48 - Čerpanie vody z ul.Komenského

16.08.2010 - Výjazd č.49 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Žatkov

16.08.2010 - Výjazd č.50 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Studenec

16.08.2010 - Výjazd č.51 - Čerpanie vody z kotolne ZŠ

16.08.2010 - Výjazd č.52 - Povodeň v Martine - Košúty

17.08.2010 - Výjazd č.53 - Odčerpanie vody z ul. Malý riadok

28.08.2010 - Výjazd č.54 - Okrskové previerkové cvičenie v Krpeľanoch

31.08.2010 - Výjazd č.55 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Studenec

31.08.2010 - Výjazd č.56 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Studenec

01.09.2010 - Výjazd č.57 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Studenec

01.09.2010 - Výjazd č.58 - Zabezpečovacie práce na koryte potoka Studenec

06.09.2010 - Výjazd č.59 - Úraz lesného robotníka

17.09.2010 - Výjazd č.60 - Požiar sypárne

22.09.2010 - Výjazd č.61 - Požiar trávy pri Bytur sr.o.

24.10.2010 - Výjazd č.62 - Požiar trafostanice na Brodzanoch

09.11.2010 - Výjazd č.64 - Požiar kontajnera na cintoríne

27.11.2010 - Výjazd č.65 - Požiar humna v Krpeľanoch

01.12.2010 - Výjazd č.66 - Požiar humna v Krpeľanoch

22.12.2010 - Výjazd č.67 - Požiar RD na ul.Cintorínska

31.12.2010 - Výjazd č.68 - Požiar sadzí v komíne