24.6.2017 sa konal 45. ročník výstupu na Veľký Fatranský Kriváň.

 

Fotogaléria

vfk2017

 

Každoročne organizované najväčšie turistické podujatie, výstup na Veľký Fatranský Kriváň je za nami. Tradícia jeho uskutočňovania pripadá s pravidelnosťou na najbližšiu sobotu pred Jánom. V tomto roku bol výstup presne v sobotu na Jána - 24.6. 2017, prialo mu počasie, účasť turistov a bol to už jeho 45. ročník. Hlavným organizátorom bolo Mesto Turany, ktoré spolu so všetkými spoluorganizátormi pripravovali všetko k spokojnosti a úspešnosti už ďaleko vopred. V predvečer výstupu sa v spoločenskej miestnosti ATC Trusalová uskutočnilo spomienkové stretnutie organizátorov, spoluzakladateľov organizovaného výstupu na Kriváň a priateľov z družobného mesta Studénka. Vzhliadnutím videoprojekcie s fotografiami vo výstupových kronikách sa všetci vrátili o pár rokov späť. V sobotu bola zabezpečená kyvadlová doprava na Trusalovú i do Vrátnej , turisti od ATC Trusalová po žltej a neskôr zelenej turistickej značke sa cez prvú občerstvovaciu stanicu nad Romanou, mohli pobrať až na lyžiarsku chatu pod Chlebom. Tam bola druhá občerstvovacia stanica , kde sa mnohí po namáhavom výstupe cez Generál zastavili. Nasledoval postup ďalej cez Snilovské sedlo, Hranu Kriváňa k jeho vrcholu. Vrcholové družstvo s pamätnou výstupovou kronikou a odznakmi čakalo na vrchole do 13,00 hod. Každý turista mal možnosť zapísať sa do kroniky výstupov a za účastnícky preukaz získať nový výstupový odznak. V tomto roku sa na vrchole prezentovalo 523 účastníkov, no vystúpilo ich určite viac, ako bolo v kronike zaznamenané.
Na všetkých, ktorí vystúpili na 1 709 m vysoký najvyšší vrch malej Fatry čakalo ukážkové počasie s krásnou viditeľnosťou. K peknej tradícii nášho výstupu patrí tiež spievanie národných a ľudových piesní od 11, 00 hod. Tie sa i tentokrát niesli ďaleko do údolia. Medzi spevákmi boli v tomto roku priatelia zo Studénky , pridalo sa množstvo turistov a bol to veru poriadny spevokol.
Kronika zaznamenala mená najmladšieho, najstaršieho i najvzdialenejšieho účastníka a tiež sponzorov 45. ročníka výstupu na V. F. Kriváň. Zostup turistov bol smerovaný potom do priestorov Autocampingu Trusalová, kde bolo podujatie vyhodnotené a vyžrebovaná bola aj tombola z účastníckych preukazov. Pripravený bol chutný guľáš a občerstvenie, do tanca , na počúvanie a tiež pre príjemnú atmosféru hrala všetkým country skupina 2+2 z Martina. V podvečer sa cvičila zumba v prírode, ktorá mala vo výstupovom programe svoj debut a bol naň pozitívny ohlas. Večerný program bol venovaný zábave s DJ Mirom Mihálikom. Keď slnko zapadlo za obzor bola po prvýkrát zapálená Jánska vatra - za zvukov plieskania bičov folkloristu Martina Brxu a spevu piesne Na Kráľovej holi, v podaní početnej diváckej verejnosti. Podujatie sa skončilo o 22,00 hod. k spokojnosti tých, čo sa na jeho organizovaní podieľali. Poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom, ktorí ho podporili.

Výstup zaznamenal:

523 zapísaných účastníkov vo výstupovej kronike

Najmladšie účastníčky 13 mesačná Lilianka Danišíková z Nitry
18 mesačná Kristínka Poliaková z Vrútok

Najstarší účastník 76 ročný František Hos zo Spišskej Novej Vsi

Najvzdialenejší účastník Jiří Westrmaier z Karlových Varov

Dovidenia na Veľkom Fatranskom Kriváni 23. júna 2018.

SPONZORI PODUJATIA V ROKU 2017

MESTO TURANY
STAMART REAL s.r.o. Martin
STATON s.r.o. Turany
KST TURIEC Martin
DAS M. Sobek Turany
SPOJENÁ ŠKOLA Martin
POHÁNKA s.r.o. TURANY
Milan Ranto
ZOO POKRM Z. Kalous
INFINITY s.r.o. M. Rusnák