K 30.výročiu výstupov bola vydaná publikácia

letak