Výstup na Veľký fatranský Kriváň

45.ročník - 24.6.2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Foto: Zdeno Černek, MÚ Turany