Výstup na Veľký fatranský Kriváň

45.ročník - 24.6.2017

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Foto: Zdeno Černek, MÚ Turany