Výstup na Veľký fatranský Kriváň

45.ročník - 24.6.2017

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Foto: Zdeno Černek, MÚ Turany