Výstup na Veľký fatranský Kriváň

45.ročník - 24.6.2017

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Foto: Zdeno Černek, MÚ Turany