Výstup na Veľký fatranský Kriváň

45.ročník - 24.6.2017

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Foto: Zdeno Černek, MÚ Turany